Augusti

 • Sök pengar för forskning om våtmarker

  Våtmarker har en naturlig klimatanpassande funktion som grundvattenbärare och kan även stoppa läckage av metaller och andra miljögifter. Mot den bakgrunden inbjuds forskare att söka särskilda forskningsmedel som rör våtmarkers ekosystem.

  29 augusti 2019

 • SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar

  Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland.

  28 augusti 2019

 • SGU i Etiopien om gruvor och miljö

  I Addis Abeba, Etiopien, samlade SGU nyligen afrikanska gruvmyndigheter och intressegrupper för att diskutera olika förändringsprojekt som tagits fram för att förbättra miljöarbetet i gruvnäringen.

  27 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka i större delen av landet och nivåerna är mycket under det normala i mellersta Norrland och östra Götaland/sydöstra Svealand. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under det normala i hela landet utom längst i norr.

  22 augusti 2019

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2019

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2019 den 23-24 oktober i Lund, den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  22 augusti 2019

 • Ny metodik ger bättre jordartskartor

  SGU uppgraderar löpande de digitala jordartskartorna. Genom ny metodik och teknik har det blivit möjligt att utforma kartorna med bättre precision och på ett mer effektivt sätt än tidigare.

  19 augusti 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Moçambique

  I dagarna samlas deltagare från fyra afrikanska länder i Moçambique för att med hjälp av SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö, allt i syfte att bidra till en mer hållbar förvaltning av mineralresurser i Afrika.

  16 augusti 2019

 • Många nya data om bergartskemi

  SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGU:s Mineraljakter.

  13 augusti 2019

 • Metallprisernas utveckling under första halvåret 2019

  Första halvåret 2019 har bjudit på en uppgång av priset på järnmalm, nickel och ädelmetaller, annars har priset på basmetaller och batterimetaller sjunkit sett över senaste halvåret.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

  Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.

  6 augusti 2019