Jenny Andersson/SGU

9 april 2019

Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

SGU har tagit fram en beskrivning av berggrunden inom Falkenbergs kommun och delar av intilliggande Varbergs, Svenljunga och Hylte kommuner. Den baseras på kartläggning av berggrunden som genomförts i syfte att ta fram berggrundsgeologisk information i befolkningstäta områden.

Kartläggningen har gett ny kunskap som kommer till nytta som planeringsunderlag i frågor som rör markanvändning. Till exempel för grundvattenskydd, byggnation, infrastruktur, natur och kulturmiljö, rekreation, materialförsörjning (ballast, natursten, industrimineral), och miljö- och hälsofrågor.

Den nya kunskap som har kommit fram har också ett stort värde för forskning och utbildning om de geologiska förhållandena i regionen, och har rönt stort vetenskapligt intresse, även internationellt.

– I dagens halländska berggrund finns avtryck från en enorm bergskedjebildning, stor som Himalaya, nästan 1000 miljoner år gammal. Vi har även hittat spår av tidigare helt okänd berggrund som bildats vid ännu tidigare, säger Jenny Andersson, statsgeolog på SGU.

I samband med kartläggningen gjordes också en pilotstudie i Stavsjö Bergtäkt, utanför Falkenberg för att testa metodik för kartläggning av sprickor och andra spröda strukturer.

 

Läs ”Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg” (pdf, öppnas i annat fönster)

Läs “Brittle structures at the Stavsjö Quarry, Falkenberg” (pdf, öppnas i annat fönster)

 

Senast granskad 2019-04-09