Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

3 april 2019

Metallprisernas utveckling i mars

Metallprisernas rörelser under mars månad var blygsamma överlag. Mest anmärkningsvärt var kanske att priset på palladium vände neråt efter en längre tids uppgång.

Metallmarknaden kännetecknades under mars månad av små prisrörelser. Större prisförändringar var det dels ökning på zink (+ 5%) och dels minskning på bly (-6%), kobolt (-9%) och palladium (-10%). Prisuppgången på zink beror troligen på efterfrågeökning. Koboltpriset fortsätter gå ned trots alla prognoser om tvärtom. Palladiumpriset tycks ha börjat vända nedåt efter en stadig uppgång sedan mitten av 2018. Priset kan komma att uppvisa samma mönster som för 18 år sedan då palladium var utsatt för en spekulationsbubbla (ett särskilt diagram för palladium finns på sidan fyra i metallprisbilagan). En del analytiker börjar se på palladium som ett bubbelfenomen som kan spricka när palladium ersätts av platina i katalysatorer. Men samtidigt har priset på palladium kontinuerligt ökat sedan 2009, vilket talar för reella efterfrågeökningar.

Läs Metallpriser i mars (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2019-04-03