8 april 2019

Hack för samhällsnytta

Stort engagemang på Hack for Sweden, där 500 hackare har tävlat i att skapa samhällsnyttiga lösningar med öppna data. Vinnarna i klassen miljö kombinerade SGU:s data med annan info för att ge brunnsägare stöd i dricksvattenfrågor.

Årets Hack av Sweden den 4-6 april på Stockholmsmässan (Älvsjö) blev det största hittills med 500 hackare och 90 myndigheter och organisationer, med SGU på plats för att visa och berätta om våra data och hur de kan användas.

Årets hack fokuserade på de områden som anses vara mest datamogna: Hälsa, Trafik, Miljö, Näringsliv, Arbetsmarknad och Forskning och utbildning.

Grundvattendata i vinnande bidrag

- Det är extra roligt att flera av deltagarna använde våra data i olika kombinationer. Ett stort grattis vill vi också förmedla till vinnarna i klassen miljö, Team VATTN. I sitt bidrag kombinerar de SGU:s data om grundvatten med data från SMHI, SCB och MSB, säger Kaarina Ringstad, projektledare på SGU.

Det bidrag som vann hela Hack for Sweden var Team Daresay med sin app för att motivera patienter med kroniska sjukdomar att ta sin medicin.

Engagemang, innovation och lärande

Den största vinsten med Hack för Sweden är dock allt engagemang, utbytet av erfarenheter och kunskap, lärandet, nätverkandet och inspirationen alla deltagarna ger till varandra för innovativ användning av myndighetsdata.

Vattn - an educational groundwater dashboard (demo av det vinnande bidraget i klassen miljö)

Hack for Sweden Final 2019. (presentation av vinnarna i de sex kategorierna, inslaget om VATTN hittar du 22 minuter in i filmen)

Läs mer om Hack for Sweden 

Nyfiken på SGU:s data? Du hittar mer information här!

 

HackforSweden2019-SGUS monter

Kaarina Ringstad

Tack alla hackare - och andra - som frågade oss om öppna data, geologi, jobb och mycket annat. Jätteroligt att vara på plats och få prata med er.

Senast granskad 2019-04-08