April

 • Grundvattennivåer i april

  Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

  25 april 2019

 • Ny rapport om järn och stål

  Svensk järnmalm har en stark koppling till Sveriges- och Europas utveckling genom historien, och stål är det mest återvunna materialet i världen. Detta och mycket annat finns att läsa i SGU:s nya rapport ”Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål”.

  15 april 2019

 • Ny forskning visar på magmatisk bildning av järnmalmer av Kirunatyp

  En grupp forskare, däribland en SGU-geolog, har genom att granska isotoper av järn och syre visat att apatitjärnmalm, den i Sverige och Europa viktigaste järnmalmstypen, har magmatiskt ursprung.

  12 april 2019

 • Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

  SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

  9 april 2019

 • Hack för samhällsnytta

  Stort engagemang på Hack for Sweden, där 500 hackare har tävlat i att skapa samhällsnyttiga lösningar med öppna data. Vinnarna i klassen miljö kombinerade SGU:s data med annan info för att ge brunnsägare stöd i dricksvattenfrågor.

  8 april 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Nigeria

  Just nu samlas tolv afrikanska länder i Nigeria för att tillsammans med SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö i två veckor.

  5 april 2019

 • Mineralforum i Luleå

  SGU bjuder in till ett öppet mineralforum i Luleå den 4 juni med fokus på varför det är så svårt att öppna gruvor i Sverige. Hur kan vi lösa våra intressekonflikter och få fram material för grön omställning?

  4 april 2019

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Metallprisernas rörelser under mars månad var blygsamma överlag. Mest anmärkningsvärt var kanske att priset på palladium vände neråt efter en längre tids uppgång.

  3 april 2019

 • Närmare miljömålet för grundvatten - men mycket återstår

  Arbetet med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet utvecklades positivt under 2018. Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål där förra årets insatser utvärderats.

  2 april 2019