Magdalena Thorsbrink

19 september 2018

Grundvattennivåer i september

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

I de små magasinen har grundvattennivåerna sjunkit med upp till 20 centimeter sedan augusti förutom i sydvästra Sverige där nivåerna stigit något.

I norra Götaland och nästan hela Svealand är nivåerna i de små magasinen mycket under de normala. Även delar av Norrland har nivåer mycket under de normala. I övriga delar av Sverige är grundvattennivåerna under de normala för årstiden förutom vid Norrbottenkusten och delar av Bohuslän där nivåerna är normala.

När det gäller de stora magasinen är nivåerna under de normala i stora delar av landet. Inre delarna av Svealand och Gotland har nivåer mycket under de normala medan nivåerna är normala i Södra Götaland och Norrbottenkusten.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

 

 

Ladda ned kartorna högupplöst

 

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-09-19