September

 • Så mäts grundvattennivåer

  Hur mäter vi grundvattennivåer? Det är en fråga som besvaras i ett nytt videoklipp med hjälp av två grundvattenexperter från SGU.

  28 september 2018

 • Unik geologi bakom lovande grundvattenfynd i Östersund

  SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds vattenförsörjning. Det framgår av en ny SGU-rapport.

  20 september 2018

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  19 september 2018

 • Svensk geologi viktig del i havsplaneringen

  SGU:s maringeologiska data har snabbt blivit en viktig del av svensk havsplanering. Informationen används bland annat för att bedöma miljöbelastningen på växt och djurliv i havet nu och i framtiden.

  7 september 2018

 • Kartläggning av Hallands stränder

  SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

  4 september 2018