Pontus Westrin/SGU

1 oktober 2018

Start för internationell utbildning i Malå

Idag den första oktober invigdes SGU:s internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, med tjugofem deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien.

- Vi vill använda det här utbildningstillfället till att dela med oss av vår kunskap, men också för att lära oss av er och tillsammans arbeta mot att lösa miljöutmaningarna inom gruvsektorn, sade Lena Söderberg, generaldirektör på SGU, i sitt välkomsttal riktat till deltagarna.

Under utbildningen ska tjugofem afrikanska deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien under en treveckorsperiod i Malå lära sig mer om gruvrelaterade miljöfrågor, med fokus på vattenmiljö.

- I Sverige har vi haft gruvor i flera hundra år och här finns både bra och dåliga exempel att visa på. Malå och de många gruvorna i Skelleftefältet är en perfekt plats att hålla en sådan här utbildning på, säger Mattias Fackel statsgeolog och projektledare för utbildningen.

Utbildningen är ett sätt att öka kunskapen om gruvor och miljö i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, i första hand i Afrika, som arrangeras av SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket. Programmet finansieras av Sida.

Sammanlagt kommer tio utbildningstillfällen med tjugofem deltagare per omgång att arrangeras i Malå fram till 2024.

Läs mer om utbildningen i Malå

Senast granskad 2018-10-01