Olof Pettersson/SGU

11 oktober 2018

SGU och Skogsstyrelsen kapar gamla borrör

Arbetet med att kapa gamla borrör, en del i regeringsuppdraget Naturnära jobb, är i full gång efter uppehållet i somras då brandrisken satte stopp för verksamheten. Ett nytt videoklipp visar hur arbetet går till.

Syftet med Naturnära jobb är att under perioden 2018–2020 lyfta arbetssökande nyetablerade/långtidsarbetslösa svenskar och förbereda dem inför arbetslivet. De arbetssökande får utföra viktiga sysslor i naturen som annars inte hade blivit gjorda. De blir anställda av Skogsstyrelsen, men utför på uppdrag av SGU uppgifter som att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992.

Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar också värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGU:s borrkärnearkiv i Malå.

Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag till SGU, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Målgruppen är arbetssökande män och kvinnor som är nyetablerade i Sverige eller som har varit utan arbete en längre tid.

När borrören kapas bildas gnistor. På grund av brandrisken kunde därför arbetet inte utföras under torkan sommaren 2018, men nu är alltså arbetslagen igång. I klippet nedan utförs arbetet i Arvidsjaur.

Se videoklippet från arbetet med att kapa borrör här (länk till youtube, nytt fönster)

Senast granskad 2018-10-11