Jenny Andersson/SGU

9 oktober 2018

Produktion av ballast ökade ytterligare 2017

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, landade på 96 miljoner ton under 2017, vilket är tio miljoner ton mer jämfört med 2016. Det framgår av SGU:s årliga publikation "Grus, sand och krossberg".

Ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, är den ”största” råvaran som produceras i landet, då den utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och även används som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam. Totalt har 96 miljoner ton ballast levererats under 2017, en ökning med 10 miljoner ton från 2016.

Ökningen är en fortsättning av den trend som påbörjades från 2014 (se figur nedan) som beror på ökat byggande. 2017 påbörjades byggnationen av 70 000 bostäder, och med stora satsningar på bostadsbyggande så förväntas behovet av bergmaterial öka ytterligare. Man får gå ända tillbaka till 1990 för att hitta motsvarande siffror på ballastproduktionen i Sverige.

Fakta ur statistiken:

  • Naturgrusproduktionen ökade måttligt med fem procent sedan 2016 till 10,8 miljoner ton.
  • Den nedåtgående trenden med antal täkter vändes och 2017 ökade antalet täkter med nio stycken till 1265 täkter,
  • De tre länen som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne och Stockholms län (båda med 11 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Blekinge län (98 %) och Östergötlands län (97 %).

Se länsvis uppdelning av svensk ballastproduktion 2017 (länk till bild i nytt fönster) 

Statistiken är hämtad från SGU:s publikation "Grus, sand och krossberg 2017". 

Ladda ner Grus, sand och krossberg 2017 här

Trender i ballastproduktionen

Trender inom ballastproduktionen sedan 1985.

Senast granskad 2018-10-10