SGU

18 oktober 2018

Flygmätningar bidrar till Sveriges strålsäkerhet

Under veckan medverkar SGU i en nationell övning för att säkra Sveriges strålsäkerhetsberedskap vid radioaktivt utsläpp. SGU:s roll är att med hjälp av flygmätningar snabbt kunna kartlägga spridningen av radioaktivt nedfall på marken.

Flygburna strålningsmätningar är viktiga för att kartlägga utbredningen av ett radioaktivt nedfall eller för att söka efter strålkällor. Ett led i att hålla beredskapen på en hög nivå är den årliga strålsäkerhetsövningen Nedfall, där SGU den 15-19 oktober medverkar med flygmätningar.

I övningen testas bland annat en metod för kalibrering av SGU:s flygmätningar mot mätningar som görs på marken. Med hjälp av sådana kalibreringar kan flygmätningar användas till att relativt snabbt ta fram översiktskartor som visar radioaktivitetens spridning på marken.

Övningen är en del i ett större arbete för att förbättra Sveriges strålsäkerhetsberedskap, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). När projektet är klart kommer SGU tillsammans med andra myndigheter kunna producera mer exakta och användbara beslutsunderlag vid krissituationer. Dessutom har SGU ökat sin mätkapacitet till att kunna utrusta och flyga med två mätflygplan samtidigt.

 

Senast granskad 2018-10-18