Tomas Lif/SGU

16 november 2018

Planeringskatalogen här - med data från SGU

SGU:s information för samhällsplanering finns nu lätt tillgänglig via Planeringskatalogen, Länsstyrelsernas nya webbaserade kunskapsplattform för fysisk samhällsplanering.

Planeringskatalogen är en plattform för att samla kunskapsunderlag för samhällsplaneringen. Länsstyrelserna har nu lanserat denna tjänst, där geodata, rapporter, kunskapsunderlag och vägledningar finns samlade på ett och samma ställe. Än så länge är information från endast fem myndigheter på plats, men katalogen kommer successivt att byggas ut med fler myndigheters data.

SGU:s underlag i Planeringskatalogen består än så länge av

  • SGU:s geodata i geodataportalen
  • Relevant information för samhällsplanering i form av rapporter, handledningar, vägledningar och hänvisningar till SGU:s webbplats.

Planeringskatalogen hittar du här (nytt fönster).

Senast granskad 2018-11-16