Lars de Wall, Boliden.

1 november 2018

Seminarium om gruvor, hållbarhet och innovationskritiska material

Tillsammans med Uppsala universitet, EIT RawMaterials och Svenska Mineralogiska Sällskapet bjuder SGU in till tre fristående seminarier om gruvdrift och kritiska råvaror.

Gruvdrift är komplicerat. Det ger vårt samhälle material som är nödvändiga för regional, nationell och grön utveckling, men samtidigt finns det en lokal inverkan på miljön. För att undvika konflikter i förhållande till gruvdrift är våra största verktyg dialog och kunskap. Den 6 - 7 december hålls tre seminarier på SGU om gruvdrift och kritiska råvaror. 

Seminarium 1: MineFacts – processen från malm till metall

Detta seminarium vänder sig till dig som vill förstå varför vissa områden är intressanta för prospektering. Under seminariet får du även höra om livscykeln för en gruva och diskutera hållbarhetsfrågor i samband med prospektering och gruvdrift. 

Seminarium 2: Vårt moderna samhälle och dess viktiga metaller

Detta seminarium vänder sig till dig som vill veta mer om råvarorna som finns med på Europeiska kommissionens "kritiska" lista, hur de är kopplade till t.ex. Agenda 2030 och varför de är avgörande för grön teknik och det moderna samhället.

Seminarium 3: Kritiska metaller och mineral för framtidens samhälle

Detta seminarium vänder sig till dig som är intresserad av malmförekomster av kritiska material. Seminariet behandlar även deras mineralogi och utvecklingspotential. Grundläggande kunskaper i geologi, mineralogi och/eller kemi rekommenderas.

Observera att anmälan krävs för att delta och att seminarierna hålls på engelska. Sista anmälningsdagen är den 20 november.

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

Invitation to seminars on MineFacts & Innovation critical materials in English

Senast granskad 2018-11-01