Mattias Göransson/SGU

22 november 2018

Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

SGU har i en ny prognos bedömt att ballastbehovet under närmaste åren kommer vara fortsatt högt. Även en mycket försiktig uppskattning av utvecklingen pekar på en produktion som fram till 2040 som årsvis är högre än för perioden 2000 – 2015. Detta trots byggkonjunktur de kommande åren ser ut att bli sämre.

– Att efterfrågan på ballast fortsätter uppåt trots sämre konjunktur beror på att befolkningen ökar och behov av bostäder, samt investeringsbehov i byggnader och anläggningar, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU.

De största behoven kommer att finnas i regioner med befolkningstillväxt och där det kommer pågå särskilda större infrastrukturprojekt med tillhörande bostadsbehov, som snabbjärnvägar mellan Göteborg, Malmö och Stockholm, samt Norrbotniabanan.

Ballastanvändningen i Sverige – en klimatfråga

I Sverige används årligen åtta till tio ton ballast per person, där det mesta av ballasten går åt till infrastruktur och betong. Den övervägande delen av all ballast, 85 procent, produceras genom att krossa berg. Resterande delen utgörs av naturgrus, morän och entreprenadberg, det vill säga biprodukter från bygg- och anläggningsverksamhet, samt återanvända byggnadsmaterial.

En genomtänkt försörjning av ballast är viktigt för ett hållbart samhälle eftersom det rör sig om många och tunga transporter med stort klimatavtryck. En bra materialförsörjning omfattar därför korta transportavstånd och produktion av ballast från råvaror som ger ändamålsenliga material med god användbarhet för flera användningsområden. Hållbar ballastförsörjning innebär också att man så mycket som möjligt använder krossat berg istället för naturgrus. Detta eftersom naturgrusavlagringar är viktiga grundvattenförekomster och ofta utgör värdefulla natur och kulturmiljöer.

Läs mer om ballastproduktion under kommande år här

Senast granskad 2018-11-22