Manganmalm från Namibia.

Erik Jonsson. Manganmalm från Kombatgruvan i Namibia.

5 november 2018

Nytt mineral uppkallat efter SGU-geolog

Ryska forskare har upptäckt ett nytt mineral i en manganmalm från Namibia och namngett det efter en SGU-geolog.

Det nya mineralet "erikjonssonit" har upptäckts och karakteriserats av en forskargrupp ledd av Nikita Chukanov vid Ryska Vetenskapsakademin. Mineralet, som hittats i malm från Kombatgruvan i Namibia, har i en nyss utkommen publikation officiellt godkänts av IMA (International Mineralogical Association)  – den internationella vetenskapliga sammanslutning som granskar nya mineralupptäckter. Mineralet har fått sitt namn efter statsgeologen Erik Jonsson vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), tillika adjungerad professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Det är första gången på närmare fyrtio år som en SGU-geolog får ett mineral uppkallat efter sig.

Det nyupptäckta mineralet är en vanadinrik bly-oxyklorid som påträffats i manganmalm från Kombatgruvan i Namibia, sydvästra Afrika. Typprovet som mineralet upptäckts i finns nu i samlingarna vid Fersmanmuseet i Moskva.

Kombatgruvan har genom åren stått för flera mineralupptäckter, och är intressant nog mineralogiskt besläktat med den internationellt mest kända svenska mineralförekomsten, Långban i östra Värmland. Just mineral inom familjen bly-oxyklorider är bland de mer karakteristiska för Långban och besläktade förekomster i Bergslagen. Kombatgruvan, vilken främst brutits på koppar, ligger för närvarande stilla, men långtgående planer på en nystart finns sedan en tid tillbaka.

Vad är mineral?

Mineral är i naturen förekommande kemiska föreningar eller grundämnen med en väldefinierad sammansättning och kristallstruktur, vilka bildats genom geologiska processer. Mineral är byggstenarna i bergarter, och är därmed också de fundamentala byggstenarna för de fasta planeterna. Därutöver utgörs i princip alla malmer som vi bryter för att få fram de olika metaller som vårt samhälle, industri och teknik kräver, av mineral.

Man känner idag många olika mineral från Jorden samt extraterrestriskt material, efter flera hundra år av systematiska undersökningar. Nya mineralupptäckter är dock mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter inom de biologiska vetenskaperna.

Varje nyupptäckt mineral ökar vår kunskap om och förståelse av naturen, och kan bringa nya insikter om atomstrukturer och hittills okända material med speciella egenskaper. De bidrar också med ny information om bildningsbetingelser och geologiska processer.

Senast granskad 2018-11-05