Under fyra timmar fick kursdeltagarna värdefull kunskap om de geologiska förutsättningarna vid enskilda avlopp, framför allt jordarter och grundvatten samt hur man kan hitta och använda SGUs data.

– Det här är en ny form för Låna en geolog. Tidigare är det vi som har åkt ut till en eller flera kommuner eller länsstyrelser och då träffat 15-20 personer per gång. Nu får de istället komma hit och får med sig kunskapen, säger Eva Jirner.

Till första kurstillfället i Uppsala kom nära 100 deltagare främst från Mellansverige. Den stora uppslutningen visar att detta är ett viktigt ämne för handläggare på myndigheter och kommuner runt om i landet.

Fler träffar med liknande tema är planerade under 2019.