Människor i en föreläsningssal. Foto.
14 november 2018

Låna en geolog i ny form – nära 100 deltagare vid första tillfället

Under tisdagen den 13 november hade SGU:s projekt ”Låna en geolog” premiär för ett nytt format. Istället för att SGU:s experter åker på lokala besök bjöds deltagare från hela landet till en gemensam kurs i Uppsala om geologi och avlopp.

Under fyra timmar fick kursdeltagarna värdefull kunskap om de geologiska förutsättningarna vid enskilda avlopp, framför allt jordarter och grundvatten samt hur man kan hitta och använda SGU:s data.

– Det här är en ny form för Låna en geolog. Tidigare är det vi som har åkt ut till en eller flera kommuner eller länsstyrelser och då träffat 15-20 personer per gång. Nu får de istället komma hit och får med sig kunskapen, säger Eva Jirner.

Till första kurstillfället i Uppsala kom nära 100 deltagare främst från Mellansverige. Den stora uppslutningen visar att detta är ett viktigt ämne för handläggare på myndigheter och kommuner runt om i landet.

Fler träffar med liknande tema är planerade under 2019.

Människor i en föreläsningssal. Foto.

Foto: SGU

Människor i en föreläsningssal. Foto.

Foto: SGU

Senast granskad 2018-11-14