Mattias Fackel.

16 november 2018

Kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Gabon

I veckan startade en utbildning om gruvor och miljö i Gabon, ledd av SGU och den geologiska undersökningen i Gabon. Syftet är att byta erfarenheter mellan Europa och Afrika.

Utbildningen "Environmental management of mines" ges ut för den fjärde gången, denna gång i Gabon på franska. Gruvinspektörer från elva länder i Afrika deltar på föreläsningar, workshops och fältbesök under tolv dagar i Gabon, i ämnen som avfalls- och vattenhantering, tillsyn, markanvändning och markkonflikt, samråd, geokemi och stängning av gruvor. Utbildningen organiseras av SGU i samarbete med den geologiska undersökningen i Gabon. Ett team av experter från Gabon, Mali, Demokratiska republiken av Kongo samt Sverige leder utbildningen. Utbildningen besöker ett flertal aktiva och stängda gruvor i Gabon och håller stor fokus på praktiska tillämpningar av bland annat efterbehandling och tillsyn.

SGU driver utbildningen inom projektet PanAfGeo, som är ett samarbetsprojekt mellan de europeiska och afrikanska geologiska undersökningarna för att öka kunskapen om gruvverksamhet. Satsningen finansieras av EU och IGF (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals and Sustainable Development).

Senast granskad 2018-11-16