Skärmbild från kartvisaren Jorddjup
30 november 2018

Så här ser du jorddjupet

SGU:s nya kartvisare Jorddjup ger en översiktlig bild av jorddjup i Sverige. Detta är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten, som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet.

Kartvisaren Jorddjup visar en mycket översiktlig yttäckande modell av jorddjupet (Jorddjupsmodellen) samt enskilda jorddjupsobservationer som samlats in av SGU (Jorddjupsobservationerna).
Jorddjupsmodellen och Jorddjupsobservationerna finns även som visningstjänster (WMS).

Datamängderna går att beställa från SGU (de ingår också i Geodatasamverkan). Du kan också skriva ut de beräknade jorddjupen i Jorddjupsmodellen via vår kartgenerator (välj ”Jorddjup”).

Du hittar kartvisaren här! (välj Jorddjup)

Våra visningstjänster (WMS) hittar du här. 

Våra produkter (data) hittar du här. Välj kategorin Jordartsdata för att läsa mer om Jorddjupsmodellen och Jorddjupsobservationerna.

Senast granskad 2018-11-30