Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

20 november 2018

Grundvattennivåer i november

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

I de små magasinen är grundvattennivåerna sedan föregående månad oförändrade eller svagt sjunkande i stora delar av landet. Höstregnet som normalt fyller på de små magasinen har i stort sett uteblivit i östra Svealand och nordöstra Götaland. Nivåerna har däremot stigit i västra Götaland och mellersta Norrland.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I östra Götaland, i Svealand och i sydöstra Norrland är nivåerna långt under de normala för årstiden och på flera platser har de lägsta nivåerna för november månad uppmätts. Nivåerna är nära de normala för årstiden i västra delarna av Västra Götalands län, i centrala delarna av mellersta Norrland, längs fjällkedjan och delar av Norrbotten.

När det gäller de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden, förutom i södra Götaland och i Norrbotten där nivåerna är normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Grundvattennivåer i november 2018

 

 Ladda ner kartorna högupplöst

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7:e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-11-20