29 november 2018

SGU:s nya digitala vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

I dag lanserar vi vår första digitala vägledning. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

Vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten har fått flytta in på webben. Det har den gjort för att öka tillgängligheten och underlätta vår uppdatering av informationen. En annan fördel är att information enklare kan länkas samman. Det som förut var en referenslista i slutet av vägledningen är nu länkar som finns till höger om huvudtexten på varje webbsida. Där kan du enkelt få fram lagstiftningstext eller läsa en fördjupad rapport. Det finns också länkar för att hitta mer information, antingen på SGU:s, eller någon annans, webbplats.

Nytt avsnitt om grundvattenberoende ekosystem 

Vägledningen har fått ett nytt avsnitt som ger fördjupad information om hur man ska jobba med grundvattenberoende ekosystem inom vattenförvaltningen av grundvatten. Här har vi samlat information om kartläggning, riskbedömning, övervakning och miljökvalitetsnormer – kopplat till just grundvattenberoende ekosystem. Detta avsnitt togs fram under 2017 och 2018 och publiceras nu för första gången.

Hög igenkänningsfaktor 

Upplägget på den digitala vägledningen är i stort sätt detsamma som i den tidigare tryckta versionen. Det finns inledande avsnitt om lagstiftningen och en sammanfattning av vattenförvaltningscykeln. Därefter följer en mer noggrann genomgång, som till stora delar följer upplägget i SGU:s föreskrifter på området. I samband med digitaliseringen har vägledningen även uppdaterats med aktuella föreskrifter. Det har också tillkommit ett avsnitt som heter ”Om vägledningen” där du bland annat kan hitta ordlista, ändringslogg och en översikt av webbplatsen. Den digitala vägledningen ersätter SGU-rapport 2014:31.

Goda möjligheter att skriva ut 

Du som gillar pdf-filer kan enkelt skapa en fil, antingen för att spara på din dator eller för att skriva ut materialet. Du kan välja att göra en pdf-fil av hela vägledningen eller endast utvalda avsnitt. Du kan också under läsandets gång markera sidor som du vill skriva ut. Den funktionen finns under texten på varje innehållssida. När du sedan ska skapa din egen pdf är dessa sidor redan i-bockade.

Digital vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

Kontaktperson: Stina Adielsson, statsgeolog, enheten Hållbar vattenförsörjning

Senast granskad 2018-11-29