November

 • Hexaklorbensen i svenska utsjösediment ökar

  Den nationella miljöövervakningen av föroreningar i utsjösediment visar att halterna av hexaklorbensen (HCB) ökar, trots att utsläppen av HCB har minskat sedan 1970-talet och den globala tillverkningen upphörde 2004.

  30 november 2018

 • Så här ser du jorddjupet

  SGU:s nya kartvisare Jorddjup ger en översiktlig bild av jorddjup i Sverige. Detta är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten, som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet.

  30 november 2018

 • SGU:s nya digitala vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

  I dag lanserar vi vår första digitala vägledning. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

  29 november 2018

 • Ny design på webbplatserna

  Startsidorna på SGU:s och Bergsstatens webbplatser har fått ny layout. Förändringarna har i första hand genomförts för att öka tillgängligheten så att så många som möjligt enklare ska kunna ta del av den information som finns på webbplatserna.

  29 november 2018

 • Ny rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial

  Framtidens samhälle kräver en mängd olika bergmaterial, som beroende på hur det ska användas måste ha särskilda egenskaper. Mot den bakgrunden finns en ny rapport om geologins betydelse för byggandet.

  28 november 2018

 • Geokemisk atlas över Sverige – nu på webben

  Den geokemiska atlasen är en rikstäckande databas med moderna analysresultat, som nu lanseras digitalt på SGU:s webbplats.

  22 november 2018

 • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

  En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

  22 november 2018

 • Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

  En snabb global omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i fler länder räcker inte för att kompensera för ökad användning, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

  21 november 2018

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  20 november 2018

 • SGU deltar i forskning för att bättre bedöma oupptäckta mineralresurser

  Det nya projektet, som finansieras av EUs organ för innovation och teknik (EIT RawMaterials), syftar till att utveckla en ny metod och mjukvara för att enklare bedöma potential för mineralresurser i ett område.

  19 november 2018

 • Planeringskatalogen här - med data från SGU

  SGU:s information för samhällsplanering finns nu lätt tillgänglig via Planeringskatalogen, Länsstyrelsernas nya webbaserade kunskapsplattform för fysisk samhällsplanering.

  16 november 2018

 • Kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Gabon

  I veckan startade en utbildning om gruvor och miljö i Gabon, ledd av SGU och den geologiska undersökningen i Gabon. Syftet är att byta erfarenheter mellan Europa och Afrika.

  16 november 2018

 • Låna en geolog i ny form – nära 100 deltagare vid första tillfället

  Under tisdagen den 13 november hade SGU:s projekt ”Låna en geolog” premiär för ett nytt format. Istället för att SGU:s experter åker på lokala besök bjöds deltagare från hela landet till en gemensam kurs i Uppsala om geologi och avlopp.

  14 november 2018

 • Nytt mineral uppkallat efter SGU-geolog

  Ryska forskare har upptäckt ett nytt mineral i en manganmalm från Namibia och namngett det efter en SGU-geolog.

  5 november 2018

 • Seminarium om gruvor, hållbarhet och innovationskritiska material

  Tillsammans med Uppsala universitet, EIT RawMaterials och Svenska Mineralogiska Sällskapet bjuder SGU in till tre fristående seminarier om gruvdrift och kritiska råvaror.

  1 november 2018