28 mars 2018

Ny samlingsvolym över geologin i norra Norrbotten

Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste geologi publiceras ny geologisk information i form av vetenskapliga artiklar från SGU:s Barentsprojekt.

I takt med att vi utvecklar smartare teknik, bygger fler bostäder och producerar mer ökar vårt behov av metaller och mineral. De europeiska länderna är dock i stor utsträckning beroende av import, då liten eller ingen produktion av flera material sker inom Europa. Tillgång till metaller och mineral är en förutsätt­ning för välfärden och för att med hjälp av grön teknik, som elbilar och solceller, klara klimatmålen. De nordiska länderna har de bästa geologiska förutsättningarna i Europa att hitta nya malmer och industrimineral.

Norrbottens rika mineraltillgångar var kända redan på 1600-talet och sedan dess har prospektering lett till flera fynd. Prospektering, men även andra branscher, kräver tillgång på geovetenskaplig basin­formation. Mot den bakgrunden har SGU fått i uppdrag av Regeringen att samla in modern geofysisk, geologisk och geokemisk information från de nordligaste länen i Sverige, det så kallade Barentsprojektet. Undersökningsresultaten från Barentsprojektet redovisas nu i en volym bestående av 12 vetenskapliga publikationer med nyheter och rön från de undersökta nyckelområdena i norra Norrbotten.

Geology of the Northern Norrbotten ore province, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 141 (105 MB, nytt fönster)

Senast granskad 2018-03-28