En källa med grönska i vintertid.

Magdalena Thorsbrink

16 mars 2018

SGU ser positivt på omarbetat direktiv för dricksvatten

SGU ser det som mycket positivt att det nya förslaget till direktiv om kvalitet på dricksvatten innehåller en koppling till ramdirektivet för vatten.

Kopplingen mellan direktiven är enligt SGU:s mening avgörande för ett framgångsrikt europeiskt vattenarbete. SGU ser fram emot att delta i det fortsatta arbetet med dricksvattendirektivet.

Läs yttrandet här

Senast granskad 2018-03-16