Kärstin Malmberg Persson/SGU

29 maj 2018

Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

Regional kustsamverkan i Skåne/Halland bildades vid ett möte i Malmö 28 maj med det övergripande målet att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

- Det är ett väldigt bra initiativ och en god möjlighet för oss att sitta ned tillsammans och diskutera frågorna i hela sin bredd. För såväl kommuner, expertmyndigheter som länsstyrelser är det otroligt värdefullt att kunna föra samtal med flera parter samtidigt i en så pass komplex och viktig fråga, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Nästa steg i arbetet är att i höst genomföra workshop om hur arbetet ska drivas vidare. SGU planerar också att genomföra en kartläggning av Hallands stränder, liknande den som tidigare gjorts i Skåne med start i augusti. Ett förslag finns också om att genomföra ett seminarium för riksdagsledamöter, för att lyfta frågan på nationell nivå.

- Vi skulle vilja peka ut delar av kusten i Skåne och Halland som ett riskområde för stranderosion och översvämning, det skulle kunna ge förutsättningar att få ekonomiskt stöd för nödvändiga åtgärder, säger Lena Sommestad, landshövding i Hallands län.

Läs mer om SGU:s arbete med stranderosion

Senast granskad 2018-05-29