Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

23 maj 2018

Grundvattennivåer i maj

Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i stora delar av landet.

I södra Sverige har nivåerna sedan förra månaden i de små grundvattenmagasinen sjunkit mellan 10 och 40 centimeter, vilket är en snabbare avsänkning än vanligt för årstiden. I norra Sverige har nivåerna däremot stigit, på vissa platser mer än en meter.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. I östra och västra Götaland är nivåerna under de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala för årstiden. I Svealand, nordligaste Götaland samt sydligaste norrlandskusten är grundvattennivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka, särskilt i landets södra delar, när växtligheten kommit igång.

 

Grundvattennivåer i maj

 Ladda ner högupplöst karta

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-05-23