Bilden visar borrkärnor i SGU:s borrkärnearkiv.

SGU:s borrkärnearkiv.

Foto: Leif Bildström/SGU.

14 juni 2018

SGU utökar och utvecklar i Malå

SGU bygger ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt förlänger det befintliga hyresavtalet med tio år.

SGU:s nationella borrkärnearkiv i Malå har en samling av mer än tre miljoner meter borrkärnor från mer än 18 000 borrhål från hela Sverige. Det är därmed det största borrkärnearkivet i Europa. I arkivet finns rum för kärnkartering och provtagning. Borrkärnearkivet är i sin nuvarande form på drygt 6 000 kvm, men kommer i efter utbyggnationen, som sker i samarbete med Malå Geoscience Förvaltning AB, att uppgå till drygt 10 000 kvm.

- Det här ger oss en bas för att fortsätta utveckla verksamheten i Malå och öka servicen till forskare och prospekteringsföretag, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

SGU har varit närvarande i Malå i flera decennier, där mineralinformationskontorets borrkärnearkiv fyller en central funktion för prospekteringen i Sverige. Borrkärnearkivet ger en unik möjlighet att studera olika geologiska objekt utan att behöva utföra egen borrning. 

Senast granskad 2018-06-14