14 juni 2018

SGU sprider kunskap om kritiska metaller och mineral

SGU bidrar till en specialutgåva av tidskriften Mineralogical magazine, med syfte att öka och sprida kunskap om kritiska metaller och mineral.

Kritiska råmaterial är mestadels metalliska, geologiska råvaror med viktiga tillämpningar inom industrin, och som står inför försörjningsrisker inom EU. Detta beror främst på EU:s extrema beroende av import av dessa material från några få tillverkande länder utanför EU. Det finns behov av att bygga kunskap kring de naturliga förekomsterna av kritiska material inom EU för att i framtiden minska importberoendet. Därför bidrar SGU, tillsammans med andra aktörer, till att en specialutgåva av Mineralogical magazine om kritiska material, som nu släpps som så kallad Open Access, det vill säga fritt tillgänglig för alla. Erik Jonsson från SGU bidrar även som gästredaktör.

Den 320-sidiga volymen fokuserar på att berätta om europeiska fyndigheter av kritiska metaller och mineral och hur de bildats, och innefattar bland annat artiklar om indium, germanium, sällsynta jordartsmetaller och platinagruppens metaller, inklusive indium i Finland och sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen (Sverige).

Länk till publikationen (öppnas i ny flik)

Läs mer om kritiska material

Senast granskad 2018-06-14