Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

19 juni 2018

Grundvattennivåer i juni

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Framförallt i Götaland är nivåerna väldigt låga, i en del fall rekordlåga för årstiden. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden sjunkit med 40 — 100 cm på de allra flesta platser. Förändringen är onormalt stor för årstiden.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. I Norrland förekommer det en del områden med normala nivåer.

I de stora grundvattenmagasinen dominerar nivåer nära de normala för årstiden. Ett område längs norra Norrlandskusten samt områden i södra och östra Götaland har nivåer över de normala. I Svealand och nordligaste Götaland är grundvattennivåerna fortsatt under de normala.

Brunnsägare med grävda brunnar eller borrade brunnar i områden med risk för saltinträngning bör iaktta försiktighet med vattenuttagen eftersom grundvattentillgången i de små magasinen förväntas sjunka ytterligare under sommaren.

 

Grundvattennivåer i juni

 Ladda ner högupplöst karta

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-06-19