Kalkbrott

Olof Taromi Sandström/SGU

20 juni 2018

Fortsatt ökad malmproduktion under 2017

Malmproduktionen ökade 2017 med fyra procent till 78 miljoner ton, den tredje högsta produktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från Bergverksstatistik 2017.

Järnmalmsproduktionen ökade måttligt med en procent till 27,2 miljoner ton. Utvinningen av koppar blev däremot det högsta någonsin med 105 tusen ton. Främsta orsaken är en kraftig ökning av utvinningen i Aitik. Även produktion av zink och silver var hög: drygt 251 000 ton zink, det näst högsta någonsin samt 468 ton silver, tredje högsta någonsin.

Guldproduktionen var med 7,9 ton det näst högsta någonsin efter rekordåret 1933, då Bolidengruvan var Sveriges största guldgruva. Av EU:s järnmalmsproduktion kommer nästan 90 procent från Sverige. Sverige har också den största bly- och zinkproduktionen i EU. Den svenska silverproduktionen är näst störst i EU medan svensk guld- och kopparproduktion ligger på tredje respektive fjärde plats bland EU:s producentländer, dock inte långt ifrån de framförvarande länderna.

Prospekteringsverksamheten håller sig på ungefär samma nivå som de senaste fem åren, dock finns en markant ökning från föregående år. Antalet beviljade bearbetningskoncessioner var sex stycken, ungefär som brukligt de senaste åren.

Omsättningen 2017 var för gruvnäringen exklusive metallverk cirka 37 miljarder kronor, vilket är det näst högsta sedan rekordåret 2013. De två senaste årens ekonomiska uppåtgående trend i gruvnäringen är en följd av den internationella högkonjunkturen och efterfrågan av metaller på global nivå.

Produktionen av industrimineral var under förra året ungefär detsamma som de senaste tio åren, 8,4 miljoner ton, medan produktionen av natursten uppgick till 192 tusen ton (164 tusen ton för 2016).

Läs mer i SGU:s publikation ”Bergsverksstatistik 2017”  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Malmproduktion 2017

Svensk malmproduktion genom åren. Under 2017 blev malmproduktionen 78 miljoner ton, den tredje högsta någonsin.

Senast granskad 2018-09-13