De väldokumenterade fyndigheterna innehåller ämnen som är av stor betydelse för samhällets behov. I Nautanen består fyndigheten av koppar, tillsammans med guld, silver och molybden, medan Kiskamavaara är en koboltfyndighet med betydande mängder koppar och guld.

Mer om riksintressen för värdefulla ämnen och material finns att läsa här