5 juli 2018

Nautanen och Kiskamavaara blir riksintressen

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att två fyndigheter i Norrbottens län, Nautanen i Gällivare kommun och Kiskamavaara i Kiruna kommun, utgör områden som är riksintressanta för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

De väldokumenterade fyndigheterna innehåller ämnen som är av stor betydelse för samhällets behov. I Nautanen består fyndigheten av koppar, tillsammans med guld, silver och molybden, medan Kiskamavaara är en koboltfyndighet med betydande mängder koppar och guld.

Mer om riksintressen för värdefulla ämnen och material finns att läsa här

Senast granskad 2018-07-05