Skärmdump från SGU:s mod BetterGeo.

Not official Minecraft product. Not approved by or associated with Mojang.

11 juli 2018

Nu kan du spela BetterGeo i nya Minecraft

Nu är vår mod BetterGeo uppgraderad, så att den fungerar till den senaste versionen av Minecraft 1.12. I BetterGeo är geologin ”på riktigt”.

Hela modden är omgjord från grunden för att fungera med den senaste versionen av Minecraft. I samband med uppdateringen har vi också passat på att finslipa funktionen, till exempel är det jetpack man kan bygga i modden nu ännu bättre, och de buggar som har hängt kvar är åtgärdade.

En av de stora förändringarna, som hänger ihop med den uppdaterade versionen av Minecraft (1.12), är bland annat hur receptboken i spelet fungerar. Här kan man se vad som går att tillverka med de metaller och mineral som finns i BetterGeo. Det är också lättare att i vissa spellägen (kreativt läge) få en överblick över alla de block och saker som finns i BetterGeo.

Av spelare och geologer
SGU släppte den första versionen av BetterGeo i maj 2015 och intresset för modden har sedan dess varit mycket stort. Modden har även har uppgraderats och förbättras ett antal gånger. I modden finns ”riktiga” bergarter och jordarter. Guld, järn, diamanter och andra fyndigheter är inte slumpvis utplacerade utan finns i samma bergarter som i verkligheten. Även processerna för att utvinna och framställa metaller och mineral är mer realistiska. Här finns även flera miljökonsekvenser, till exempel måste smältverk förses med en rökgasrenare för att inte omgivningen ska bli förorenad. Det går också att återvinna metaller och andra material.

Syftet med Bettergeo är att öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Modden har tagits fram av både geologer och spelentusiaster för att hitta en balans mellan realism och spelglädje.

BetterGeoEdu
SGU har även arbetat vidare i ett projekt finansierat av ett av EUs forskningsorgan, EIT Raw Materials. I samarbete med Irland, Finland och Slovenien har vi utvecklat ett pedagogiskt lärar- och elevmaterial, med utgångspunkt i BetterGeo. Du hittar BetterGeoEdu här: www.bettergeoedu.com

Läs mer om BetterGeoEdu

OBS! Har du spelat tidigare? Du kan inte använda de världar du har skapat i BetterGeo för MInecraft 1.7, utan måste börja om med nya.

Senast granskad 2018-07-11