Juli

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  20 juli 2018

 • Nu kan du spela BetterGeo i nya Minecraft

  Nu är vår mod BetterGeo uppgraderad, så att den fungerar till den senaste versionen av Minecraft 1.12. I BetterGeo är geologin ”på riktigt”.

  11 juli 2018

 • Nautanen och Kiskamavaara blir riksintressen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att två fyndigheter i Norrbottens län, Nautanen i Gällivare kommun och Kiskamavaara i Kiruna kommun, utgör områden som är riksintressanta för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

  5 juli 2018

 • Klart för efterbehandling av Blaiken med hjälp av SGU

  Riksdagen har godkänt att regeringen får förvärva fastigheten i Blaikengruvan. Därmed finns förutsättningar för SGU att gå in som huvudman och starta igång efterbehandlingsarbetet.

  3 juli 2018

 • Nu öppnas utlysningen för SGU:s forskningsstöd

  Idag, tisdagen den 2 juli, öppnar SGU:s årliga utlysning för stöd till forskningsprojekt inom det geovetenskapliga området.

  2 juli 2018