EURARE

18 januari 2018

Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

EU:s storsatsning på sällsynta jordartsmetaller, EURARE, är i mål efter fem år. Projektet har ökat kunskapen om sällsynta jordartsmetaller inom EU och skapat förutsättningar för egen utvinning och minskat importberoende.

Syftet med EURARE var att minska Europas importberoende av sällsynta jordartsmetaller, Rare Earth Elements-REE, samt öka kunskapen inom EU. REE används till stor del i modern teknik, bland annat vid produktion av fordon, elektronik, maskineri och grön energi som vindkraftverk och solceller. Idag står Kina för omkring 95 procent av världsproduktionen av REE, ingen brytning sker i Europa.

För att nå målet med projektet så etablerades flera delprojekt:

  • Kartlägga, karakterisera och tekniskt och ekonomiskt utvärdera REE-resurserna i Europa
  • Utveckla, optimera och demonstrera innovativ teknik för effektiv utvinning av europeiska REE-resurser med minimal inverkan på miljön.
  • Skapa ett nätverk av geologer och ingenjörer för att stödja REE-exploaterings-, bearbetnings- och tillverkningsindustrin
  • Utveckla en integrerat databas för EU:s REE-resurser, som ger information om REE och levererar nya utmaningar, möjligheter och vägar för uppbyggnad av ett bestående och förankrat europeisk REE-industri.

EURARE startade 2013 och avslutades 2017. Projektet har samfinansierats av EU och partners i projektets konsortium. SGU har varit projektledare för den del i projektet som fokuserat på malmgeologisk undersökning av svenska fyndigheterna. I Sverige finns flera typer av REE-förekomster som har potential att leda till gruvdrift.

Läs mer om projektet och dess resultat

Senast granskad 2018-01-18