En blå skylt med texten "Grundvattnet"

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

18 januari 2018

Ny portal om grundvattennivåer

SGU tar ett samlat grepp om informationen kring grundvattennivåer genom en ny portal som ger en mer överskådlig bild av det aktuella grundvattenläget och visar hur det framtida klimatet påverkar grundvattnet.

– Syftet med den nya portalen är att samhället lättare ska kunna använda och ta till sig information om grundvatten, men även få mer stöd i förståelsen hur den aktuella situationen ser ut och hur den förväntas förändras i framtiden, säger Emil Vikberg, grundvattengeolog på SGU.

I portalen presenteras SGU:s data om grundvattennivåer och bedömningar om hur grundvattnet kommer att förändras. I tillägg till SGU:s aktuella grundvattenkartor omfattar portalen också historiska kartor på grundvattennivåer och kartor om hur grundvattenbildningen kan komma att se ut i ett förändrat klimat.

Portalen är första steget i SGU:s arbete med att samla information och bedömningar kring grundvatten.

Portalen har tagits fram av SGU med stöd av SMHI:s medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning.

Till portalen

Senast granskad 2018-01-18