Leif Särnblad, SGU.

24 januari 2018

Grundvattennivåer i januari

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i stora delar av landet.

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna sjunkit med 10–30 centimeter. På några platser i västra Götaland och östra Svealand har stigande nivåer noterats.

I hela landet är grundvattennivåerna i de små magasinen nära eller över de normala för årstiden.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt i Västerbottens län och Norrbottens län. Nivåerna är fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och större delen av södra Norrland.

Grundvattentillgången är god eller tillfredställande i större delen av landet men lokala avvikelser kan förekomma.

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-01-24