22 januari 2018

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

SGU har i ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, svenska gruvbolag och branschorganisationer medverkat till en handbok för att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor.

Projektet som gått under namnet gruvdialogen har genomförts i samarbete mellan Sveriges geologiska undersökning Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med gruvbolagen Boliden och LKAB samt branschorganisationerna Svemin och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Både myndigheter och bransch har identifierat miljöprövningsprocessen som ett område med stor potential för förbättring och effektivisering. Det område som pekats ut av aktörerna som mest prioriterat att utveckla har varit att bedöma gruvverksamheters utsläpp till ytvatten. Området återkommer i samtliga gruvprövningar och leder ofta till frågor och kompletteringskrav. Som svar på detta har projektet nu skrivit en handbok om hur denna bedömning kan utföras.

Handboken är tänkt att användas av både bolag och myndigheter eller kommuner som deltar i en tillståndsprocess för gruvverksamhet. Den ger råd om hur utredningar kan utföras och en plan för när olika steg i utredningen bör utföras.

– En bra handledning kring miljöeffekterna av gruvverksamhet kan bidra till en mer effektiv miljöprövning, något som är positivt för hela samhället, och ytvatten är en av de viktigaste frågorna, säger Kaj Lax, avdelningschef på SGU.

Ladda ned handboken från IVL:s webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2018-01-22