Blomman Viscaria Alpina i förgrunden och berg i bakgrunden. Foto.

Viscaria Alpina, fjällnejlika. Fjällnejlikan är en av få växtarter som klarar av att växa på starkt kopparhaltiga underlag.

Foto: Leif Bildström/SGU.

5 februari 2018

SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

Varje år ger SGU stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. I slutet av 2017 gav SGU stöd till fem forskningsprojekt.

Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. Det geovetenskapliga innehållet och projektets genomförbarhet bedöms av SGU:s råd för forskning och utveckling (FoU-rådet) som är sammansatt av representanter för universitet och högskolor. SGU:s FoU-råd har till uppgift att göra vetenskapliga bedömningar av forskningsansökningar samt bedöma innovations- och samhällsrelevansen av projektförslagen.

Beslut har tagits på SGU om tilldelande av forskningsmedel för 2018 baserat på rekommendationer från FoU-rådets sammanträde i december 2017. Följande fem ansökningar beviljas medel:

  • Bjarne Almqvist – Dating brittle deformation events in faults from central Sweden
  • Mats Åström – Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar - mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna
  • Thorkild Maack Rasmussen – Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary
  • Charlotte Möller – Understanding the variation of bedrock material properties with metamorphic conditions
  • Elin Almroth Wisell – Regional spreading of pollutants from fibre banks in the Bothnian Sea

Läs mer om SGU:s stöd till geovetenskaplig forskning här

Senast granskad 2018-02-05