Flyggeofysik från 2017
28 februari 2018

Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

Nu släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga.

Under 2017 genomförde SGU flyggeofysiska mätningar norr och nordost om Karlskoga som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen. Totalt flögs drygt 30 000 linjekilometer. Nu finns dessa data tillgängliga.

Data innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan,
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium, och
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Den nya datan kan beställas från SGU:s kundtjänst. Informationen kommer under året att läggas in i SGU:s webbaserade kartvisare.

Du kan läsa mer om SGU:s regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till här

Mätområde för flyggeofysik 2017

Mätområdet för SGU:s flyggeofysiska mätningar under 2017.

Senast granskad 2018-02-28