Jan-Olov Svedlund/SGU

19 februari 2018

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Sverige och Finland samarbetar för att vidareutveckla det geologiska världsarvet och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare.

Samarbetsprojektet LYSTRA avser att skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att både möta naturturismens behov och stödja markanvändningsplaneringen. En vägledningsplan ska tas fram för hur områdets exceptionella och universella geologiska värden kan förmedlas till olika målgrupper.

Läs mer om LYSTRA

Senast granskad 2018-02-19