SGU.

22 februari 2018

Grundvattennivåer i februari

Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har sjunkit med upp till 30 centimeter. På vissa platser i Västra Götalands län och Östergötlands län har nivåerna stigit. Förändringarna är normala för årstiden.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt i Västerbottens län och i Norrbottens län. Nivåerna är fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och i större delen av södra och västra Norrland.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet men lokala avvikelser kan förekomma.

Grundvattennivåer i februari 2018

Ladda ner högupplösta kartor

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-02-22