SGU.

19 december 2018

Grundvattennivåer i december

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

Nivåerna i de små magasinen har sedan föregående månad stigit med 10 till 40  centimeter på de flesta observationsplatserna.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av Sverige, förutom i västra delarna av Västra Götalands län och i stora delar av Norrland där nivåerna är normala för årstiden.

I de stora magasinen har nivåerna sjunkit med närmare tio centimeter sedan förra månaden och är nu under eller mycket under de normala i stora delar av landet, förutom i nordvästra delen av Götaland och i östra Norrbotten där nivåerna är normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Grundvattennivåer i december

 

Ladda ned kartorna högupplöst (nytt fönster)

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-12-19