December

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

  19 december 2018

 • Geologisk kunskap gör skillnad i Afrika

  Större kunskap om gruvor och miljö kan göra skillnad för människor i flera delar av Afrika. Just nu stödjer SGU fem projekt med syfte att förbättra miljön kring gruvor.

  17 december 2018

 • Geofysiska flygdata 2018

  Den 2:a januari släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2018. Data innehåller information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt information om markens elektriska ledningsförmåga

  12 december 2018

 • Allt mer underlag om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med jorddjupsdata och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

  12 december 2018

 • Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

  Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

  7 december 2018