Produktionen av energitorv sker i huvudsak i det svenska inlandet i ett stråk från norra Skåne upp till finska gränsen. Den största produktionen under 2017 har skett i Jämtlands, Kronobergs och Norrbottens län.

På koncessionslagda ytor har förutom energitorv även odlingstorv tagits ut. 45% av det totala torvuttaget utgjordes av odlingstorv. 

Uppgifterna för 2017 ingår i den statistik som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv.

Läs rapporten om svensk energitorvproduktion här