Kristian Schoning, SGU.

14 augusti 2018

Låg produktion av energitorv under 2017

Produktionen av energitorv 2017 minskade jämfört med föregående år och var den lägsta sedan 1998.

Produktionen av energitorv sker i huvudsak i det svenska inlandet i ett stråk från norra Skåne upp till finska gränsen. Den största produktionen under 2017 har skett i Jämtlands, Kronobergs och Norrbottens län.

På koncessionslagda ytor har förutom energitorv även odlingstorv tagits ut. 45 procent av det totala torvuttaget utgjordes av odlingstorv. 

Uppgifterna för 2017 ingår i den statistik som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv.

Läs rapporten om svensk energitorvproduktion här

Senast granskad 2018-08-14