23 augusti 2018

Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår i en SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

Med stöd av verifierande borrningar har det varit möjligt att peka ut några områden som kan vara intressanta som framtida vattentäktsområden. De flesta av dessa platser gäller områden med stora jorddjup, bland annat områden som till viss del är kända sedan tidigare som Solberga-Lindbyfältet och Rälla, där SGU:s undersökningar nu tillför ytterligare information om möjliga brunnsplaceringar. SGU:s analys visar också på att även mindre kända områden som vid Kleva norr om Mörbylånga, och kanske framförallt Grankulla längst norrut på ön, har gynnsamma förutsättningar.

SGU har även lokaliserat flera större sprickzoner, varav några är kända sedan tidigare, som Resmozonen, men även nya som i flera fall även visat sig innehålla gott om vatten. Bäst förutsättningar har lokaliserats vid Frösslunda och Södvik.

Vissa områden med större jorddjup och vissa sprickzoner är dock i princip torra och av mindre intresse idag. Genom olika former av infiltration, till exempel via återskapande av våtmarker eller infiltrationsanläggningar, kan dock även dessa områden vara intressanta i framtiden. Även dessa områden kan lokaliseras med hjälp av SGU:s underlag.

SGU:s arbete har framförallt fokuserat på större grundvattenförekomster som kan vara av intresse för kommuner och större vattenförbrukare. Men även de som behöver göra egna hushållsbrunnar kommer att få nytta av undersökningarna:

- Med hjälp av resultat från flygmätningarna och data från 2 500 brunnar håller vi på att ta fram en karta som visar ungefär vilken kapacitet man kan förvänta sig vid en brunnsborrning på olika ställen, berättar Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

SGU har utfört liknande undersökningar på Gotland, Halland, Östergötland, Västergötland och Örebro med goda resultat. Undersökningarna är en del av ett regeringsuppdrag där SGU gör fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner. 

Länk till rapporten

Senast granskad 2018-08-23