Målet är att få till en för Finland och Sverige gemensam planering och förvaltning av havsområdet i norra Bottenviken. Information om havets geologi och biologi samlas på den svenska sidan in med hjälp av SGUs fartyg och på den finska sidan av Geologiska forskningscentralen (GTK). Insamlade data kommer att bearbetas till användarvänliga och målgruppsanpassade kunskapsunderlag, till nytta för både medborgare och myndigheter.

Vår nordligaste skärgård utanför Haparanda är extra utsatt för klimatförändringar. För att förstå hur förändringarna påverkar den lokala miljön framöver behöver vi betydligt bättre kartor över hur det ser ut idag. Statsgeolog Gustav Kågesten befinner sig just nu på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, och berättar:

- Mätningarna från SGUs sida har just startat men vi har redan sett att området har ett komplext och varierat undervattenslandskap. Kartläggningen har bjudit på en del överraskningar. Vi har hittat grund som inte finns i sjökorten och när vi satte ner kameran i en håla på 36 meters djup så kryllade det av pungräkor. Det ska bli spännande att fortsätta denna kartering de närmaste sex veckorna.

Läs mer om Interreg-projektet SEAmBOTH 

Läs mer om SGUs arbete inom SEAmBOTH

Inkommande data som samlas in under färd övervakas i ett kontrollrum ombord på Ocean Surveyor.Data som samlas in under färd övervakas i ett kontrollrum ombord på Ocean Surveyor. Foto: Gustav Kågesten, SGU.

Logotype för Interreg Nord