Gustav Kågesten, SGU

9 augusti 2018

Kartläggning av Bottenviken har startat

Nu är arbetet med att kartlägga Bottenvikens havsmiljö i full gång. SGU samarbetar med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland i ett Interreg-projekt som går under namnet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay).

Målet är att få till en för Finland och Sverige gemensam planering och förvaltning av havsområdet i norra Bottenviken. Information om havets geologi och biologi samlas på den svenska sidan in med hjälp av SGU:s fartyg och på den finska sidan av Geologiska forskningscentralen (GTK). Insamlade data kommer att bearbetas till användarvänliga och målgruppsanpassade kunskapsunderlag, till nytta för både medborgare och myndigheter.

Vår nordligaste skärgård utanför Haparanda är extra utsatt för klimatförändringar. För att förstå hur förändringarna påverkar den lokala miljön framöver behöver vi betydligt bättre kartor över hur det ser ut idag. Statsgeolog Gustav Kågesten befinner sig just nu på SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor, och berättar:

- Mätningarna från SGU:s sida har just startat men vi har redan sett att området har ett komplext och varierat undervattenslandskap. Kartläggningen har bjudit på en del överraskningar. Vi har hittat grund som inte finns i sjökorten och när vi satte ner kameran i en håla på 36 meters djup så kryllade det av pungräkor. Det ska bli spännande att fortsätta denna kartläggning de närmaste sex veckorna.

Läs mer om Interreg-projektet SEAmBOTH 

Läs mer om SGU:s arbete inom SEAmBOTH

Inkommande data som samlas in under färd övervakas i ett kontrollrum ombord på Ocean Surveyor.

Data som samlas in under färd övervakas i ett kontrollrum ombord på Ocean Surveyor.

Foto: Gustav Kågesten/SGU.

Logotype för Interreg Nord

Logotype Interreg Nord

Senast granskad 2018-08-09