Provtagning av grundvatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

21 augusti 2018

Grundvattennivåer i augusti

Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortsatt mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på ett antal platser, bland annat i västra Götaland. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden i allmänhet sjunkit med 20 — 30 cm vilket är en normal avsänkning vid den här tiden på året. I större delen av Götaland, i västra och södra Svealand samt delar av Norrland är nivåerna mycket under de normala i de små magasinen. Det förekommer dock variationer på grund av stora lokala skillnader i nederbörd. I övriga delar av landet är nivåerna i de små magasinen under det normala förutom längs Norrbottenskusten där situationen är normal. I områden där värdena är mycket under det normala har lägsta uppmätta augustinivåer noterats vid närmare hälften av observationsrören. På sex platser har de lägsta nivåerna någonsin noterats sedan mätningarna började i slutet av 1960-talet: Halmstad, Varberg, Nissafors, Lysekil, Tiveden och Kallsjön.

I de stora magasinen har nivåerna sjunkit något mer än normalt med värden som i stort är nära de normala eller under de normala för årstiden: i södra Norrland, Svealand och nordligaste Götaland är nivåerna under de normala medan nivåerna i de inre delarna av Svealand samt på Gotland är mycket under de normala. Stora vattenuttag, till exempel via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Normala nivåer betyder inte alltid att det finns gott om grundvatten. Det kan exempelvis vara normalt att det i ett område är ont om vatten på sommaren. Grundvattennivåerna förväntas sjunka ytterligare under slutet av sommaren tills grundvattenmagasinen börjar fyllas på igen i höst. Låga grundvattennivåer kan leda till att brunnar sinar, att kvaliteten försämras och saltvattenproblem i bergbrunnar. Brunnsägare som bor i områden med risk för grundvattenbrist, såsom kustnära områden och områden med risk för salt grundvatten, bör vara försiktiga med sina vattenuttag.

Ladda ned kartorna högupplöst

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar. I fönstret nedan kan du bläddra mellan olika månadskartor genom att välja år och månad med respektive reglage.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Senast granskad 2018-08-21