Augusti

 • Nya åtgärder mot vattenbrist

  Regeringen presenterade under torsdagen ett åtgärdspaket mot vattenbrist. Satsningen omfattar sammanlagt 135 miljoner kronor över en tvåårsperiod inom fyra områden, varav två riktar sig direkt till SGU.

  30 augusti 2018

 • Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

  Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår i en SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

  23 augusti 2018

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortsatt mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på ett antal platser, bland annat i västra Götaland. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

  21 augusti 2018

 • SGU crowdsourcar data om brunnar

  Genom ett nytt regeringsuppdrag ska SGU göra det möjligt för kommuner och enskilda brunnsägare att själva rapportera in brunnsdata till SGU – så kallad crowdsourcing – för att på så sätt öka kunskapen om Sveriges grundvattenförhållanden.

  20 augusti 2018

 • Förbättrad information om jordarterna i nordöstra Blekinge

  Området hör till de delar av Sverige som drabbats av svår torka under senare år och är utpekat som ett bristområde för vattenförsörjning. Information om jordarterna är ett angeläget underlag för att lokalisera grundvattentillgångar, men också för en mängd andra tillämpningar inom samhällsplaneringen.

  15 augusti 2018

 • Låg produktion av energitorv under 2017

  Produktionen av energitorv 2017 minskade jämfört med föregående år och var den lägsta sedan 1998.

  14 augusti 2018

 • Kartläggning av Bottenviken har startat

  Nu är arbetet med att kartlägga Bottenvikens havsmiljö i full gång. SGU samarbetar med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland i ett Interreg-projekt som går under namnet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay).

  9 augusti 2018