Pontus Westrin/SGU

19 april 2018

SGU utbildar om gruvor och miljö i Tanzania

Ett av SGU:s internationella uppdrag är att överföra kunskap om miljöfrågor till de afrikanska geologiska undersökningarna. I veckan påbörjades en utbildning i Tanzania.

I tisdags gick startskottet för kursen "Environmental management of mines" i Mwanza, Tanzania. 24 deltagare från tio länder i Afrika genomgår två veckors utbildning om miljöfrågor kopplat till gruvverksamhet. Utbildningen består av fältstudier, föreläsningar och övningar.

SGU driver utbildningen inom projektet PanAfGeo, som är ett samarbetsprojekt mellan de europeiska och afrikanska geologiska undersökningarna för att öka kunskapen om gruvverksamhet. För denna utbildning samarbetar SGU även med African Minerals and Geo-sciences Centre (AMGC), som står som värd för utbildningen i Tanzania. 

Läs mer om PanAfGeo

Senast granskad 2018-04-19