För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

23 april 2018

Grundvattennivåer i april

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna i allmänhet normala eller under de normala.

I södra Sverige har nivåerna i de små magasinen vanligtvis stigit mellan10 och 50 centimeter. I norra Sverige har nivåerna i stället sjunkit 5 till 30 centimeter.

Nivåerna i de små magasinen är normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. I några områden är nivåerna dock över eller under de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala i Götaland, Västra Svealand och i landets nordligaste delar. I stora delar av Svealand och Norrland är nivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka på många håll i södra Sverige när vegetationen blir allt mer aktiv. I norra Sverige väntas istället stigande nivåer i samband med pågående snösmältning

 

Grundvattennivåer i april.

 

 

Ladda ner högupplöst karta

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-04-23