Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

23 april 2018

Grundvattennivåer i april

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna i allmänhet normala eller under de normala.

I södra Sverige har nivåerna i de små magasinen vanligtvis stigit mellan10 och 50 centimeter. I norra Sverige har nivåerna i stället sjunkit 5 till 30 centimeter.

Nivåerna i de små magasinen är normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. I några områden är nivåerna dock över eller under de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala i Götaland, Västra Svealand och i landets nordligaste delar. I stora delar av Svealand och Norrland är nivåerna fortfarande under de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu sjunka på många håll i södra Sverige när vegetationen blir allt mer aktiv. I norra Sverige väntas istället stigande nivåer i samband med pågående snösmältning

 

Grundvattennivåer i april.

 

 

Ladda ner högupplöst karta

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-04-23