Vy över SGU:s reception och bibliotek.

Vy över SGU:s reception och bibliotek.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU.

Kundtjänst

Kundtjänst hjälper dig med leveranser av data och information ur våra databaser. Vi hanterar också prisfrågor och nyttjanderättsavtal. Kundtjänst kan också lotsa dig rätt om du vill ha svar på frågor om geologi.

När du beställer digital information från SGU behöver du ett avtal som reglerar hur du kan använda informationen. På sidan Upphovsrätt för SGU:s produkter och material kan du läsa mer om hur du får använda SGU:s information:

Upphovsrätt för SGU:s produkter och material

Kontakta oss

Kundtjänst har telefontid måndag–fredag 9.30–11.30. Särskilda öppettider gäller dag före röd dag, klämdagar och helgdagar. Läs mer om det på sidan Öppettider. Du kan också kontakta oss via brev eller e-post. Normalt återkopplar vi e-postärenden inom 24 timmar varje vardag.

Se våra öppettider

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Kundtjänst
Box 670
751 28 UPPSALA

Tel: 018-17 90 00 (SGU:s växel)
E-post: kundservice@sgu.se

På sidan Kontakta oss hittar du fler sätt att kontakta SU

Kontakta oss

På aktuella undersidor kan du läsa mer om villkoren för att använda SGU:s produkter.

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Senast granskad 2021-05-11